top multi eng

Practical Engineers

מידע כללי
תוכנית הנדסאים
תוכנית השלמה לתואר ראשון –מסלול חד חוגי

התוכנית:
תוכנית הנדסאים במסגרת הלימודים הרב תחומיים פתוחה למועמדים שהינם בעלי תעודת הנדסאי ולמועמדים שנמצאים בשלבי הסיום של השגת הדיפלומה.
תוכנית זו נועדה להנדסאים שמעוניינים בהשלמת לימודיהם לתואר ראשון ובמסגרת המאפשרת לשלב  עבודה ולימודים כאחד.
בתוכנית זו תעודת ההנדסאי מוכרת כחלק מלימודי התואר הראשון המורכב מ-120 נקודות זכות, כאשר מתוכן יוכרו 30 נקודות עבור תעודת ההנדסאי מה שמותיר 90 נקודות לסיום חובותיו לתואר.

ימי הלימוד ומבנה הלימודים:
הלימודים ירוכזו בשני ימי לימוד אחה"צ ויום שישי, במשך חמישה סמסטרים [ בכל שנה 3 סמסטרים: סתיו: אוקטובר-ינואר, אביב: מרץ-יוני, קיץ: יולי-ספטמבר]
התוכנית הינה תוכנית מובנת, בה תחומי הלימוד והקורסים תחתם נקבעים מראש עבור כל חברי הקבוצה.
בכל תחום ילמד התלמיד בין 18-24 נקודות. במהלך התואר יחויב התלמיד בהגשת ארבעה סמינריונים אחד מכל תחום.

תחומי הלימוד:
אתיקה כלכלה וניהול
סוציולוגיה ושירותי אנוש
משפטים
מדעי החברה ופסיכולוגיה

 תנאי הקבלה:
בגרות מלאה/מכינה קדם אקדמית
דיפלומה (תעודת הנדסאי)
סיווג רמה באנגלית *

חובת האנגלית
כל מועמד שאין ברשותו רמת אנגלית מתוצאות הבחינה הפסיכומטרית חייב לעבור לפני תחילת לימודיו בחינת סיווג לרמת האנגלית:
בחינת אמיר"ם (בחינה ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות והערכה) מתקיימת בתאריכים מרוכזים.

את ההרשמה ניתן לבצע:
- דרך החוג לשפות זרות באוניברסיטה (טלפון 04-8249522, קומה 10,מגדל אשכול)
- באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה בטלפון: 02-6750647 / בכתובת האינטרנט http://www.nite.org.il
- בחינת סיווג פנימית של אוניברסיטת חיפה דרך המכינה הקדם אקדמית. למידע ורישום ניתן לפנות למרכזת לימודי האנגלית במכינה הקדם אקדמית בימי א-ה 9:00-12:00 במספר 04-8240433/ כתובת מייל This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שכר לימוד:
-  אוניברסיטאי לפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה
- לימודי האנגלית אינם כלולים בשכר הלימוד האוניברסיטאי. את עלות רמת האנגלית יש לבדוק מול המכינה הקדם אקדמית.
- תעודת ההנדסאים מקנה הכרה בנקודות זכות אקדמיות בלבד (ההכרה אינה מבחינת שכ"ל)